تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
محمدامین ده بزرگی
روز تولد : 16 فروردین

طاها فلاح
روز تولد : 17 فروردین

سیدمحمدصالح میرجعفری
روز تولد : 20 فروردین

اشکان دشتی رحمت ابادی
روز تولد : 20 فروردین

     
 
تماس با ما  
تلفنهای تماس:
38237440
38229416
38283792

فاکس:
38237441
کد پستی مدرسه:
8915878315
پست الکترونیکی:
yazdjavadp@gmail.com