تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
سالار دهستانی
روز تولد : 29 آذر

امید دادور
روز تولد : 28 آذر

فهیم محمدنیا
روز تولد : 29 آذر

محمدصادق دهقان چناری
روز تولد : 30 آذر

علیرضا دهقان محمدابادی
روز تولد : 26 آذر

سیدمتین مدرسی نیا
روز تولد : 29 آذر

     
 
کادر اداری و اجرایی  
معاون آموزشی:آقای مجید محمدی (تلفن: 38229416 )                              
 
 معاون عمومی :  آقای فلاح   (تلفن: 38289488) 
                  
         

معاون پرورشی: آقای فهیم گلاب (تلفن: 38229417 )  

                            

معاون پایه دوازدهم:آقای احمدعلی فرمان رضایی ( تلفن: 38283791 )

                        

معاون پایه دهم: آقای علیرضا شیخعلیشاهی  (تلفن: 38283793 ) 

                        

معاون پایه یازدهم: آقای بابک محبی  (تلفن:38283792 )  

                        

معاون اجرایی و فناوری : آقای علی اکبر ابروبالا(تلفن: 38289489 )  

                         

خدمات اداری: آقایان محمود محمودی هاشمی- حسین محمدی - سعید فلاح