تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
محمدامین ده بزرگی
روز تولد : 16 فروردین

طاها فلاح
روز تولد : 17 فروردین

سیدمحمدصالح میرجعفری
روز تولد : 20 فروردین

اشکان دشتی رحمت ابادی
روز تولد : 20 فروردین

     
 
درج مطلب  
 

مشاورین دبیرستان:

در دبیرستان پسرانه دوره دوم برای هر پایه تحصیلی یک مشاور در نظر گرفته شده است.

بررسی دفترچه های مطالعاتی، تحلیل نمرات آزمونهای داخلی و جامع،بررسی افت و رشد دانش آموزان،برنامه ریزی درسی،انتخاب رشته تحصیلی ، تشکیل جلسات مشاوره انفرادی و گروهی در طول سال،انتخاب رشته کنکور و... از فعالیت های مشاورین دبیرستان می باشد.