سری متوسطه  
     
 
تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
محمود عبدلی
روز تولد : 29 مهر

علی زارع تقی ابادی
روز تولد : 27 مهر

     
 
سری متوسطه  
     
 
سری راهنمایی  
     
 
سری دبستان