سری متوسطه  
     
 
تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
سیدامیرپارسا ضیایی
روز تولد : 20 آذر

مبین دهقان
روز تولد : 21 آذر

مصطفی لطفی محمدابادی
روز تولد : 22 آذر

     
 
سری متوسطه  
     
 
سری راهنمایی  
     
 
سری دبستان